پیام 20 اردیبهشت 1392 بیت العدل اعظم ، خطاب به بهائیان ایران

نسخه مناسب چاپSend by email

 

۱۳شهرالجمال ۱۷۰

٢۰اردیبهشت۱۳۹٢

 

پیروان امر حضرت یزدان در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

 

ورود بیش از هزار نمایندۀ منتخبِ جوامع ملّی بهائی از سراسر عالم به ارضاقدس برای شرکت در یازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی با چنان شور و هیجانو شکوه و جلالی همراه بود که مشاهدۀ آن بی‌اختیار اشک شوق از دیدگان جاریمی‌ساخت. اجتماع این خادمان محترم امر الله از زن و مرد و از اقوام ونژادهای گوناگون جهان، نمایی از تنوّع نوع بشر بود و گویایدخول امر مبارک به مرحلۀ جدیدی از تمکّن در بین جوامع محلّی و اقوام مختلف درتمام قارّات عالم و حاکی از تأییدات ملا‌ء اعلی و تأثیرات مساعیخستگی‌ناپذیر پیروان حضرت بهاءالله در راه استقرار ملکوت الهی بر عرصۀغبرا. انتخاب اعضای بیت العدل اعظم الهی در نهایت خلوص و روحانیّت و الفت ومحبّت و عاری از آلایش‌های انتخاباتی دنیای مادّی انجام گردید. در هر یکاز جلسات شور و مشورت که موفّقیّت‌های جامعۀ جهانی بهائی مورد گفتگو قرارمی‌گرفت، ذکر تأثیرات مشهود قوای روحانیِ منبعث از فداکاری‌ها وجان‌فشانی‌های شما عزیزان ورد زبان و محور کلام بود. دسته‌گلی زیبا یاداحبّای عزیز مهد امر الله را هر لحظه در خاطر زنده نگه می‌داشت. در روزدوم کانونشن پس از شنیدن شرحی از احساسات خالصانۀشما عزیزان نسبت به جمالاقدس ابهی و آمادگی‌تان برای استقامت سازنده در راه اعلای امر نازنینش،عدّه‌ای از نمایندگان از قارّۀ افریقا به طور دسته‌جمعی به ترنّم سرودیروح‌افزا به افتخار آن محبوبان دل و جان پرداختند. در ایّام تشرّفِنمایندگان به روضۀ مبارکه و مقامات مقدّسه در ادعیۀ قلبیّه یاد می‌شدید ودر طول این مؤتمر فرخنده این بیان شیرین مولای محبوب در گوش جان طنین‌اندازبود: "در محفل انسیم در محضر قدسیم هم ساکن فردوسیم ای جای تو خالی ایجای تو خالی."

 

برگزاری این انجمن شور روحانی بین‌المللی مصادف بود با پنجمین سالمسجونیّت اعضای هیئت سابق یاران که برای خدمت به بهائیان ایران به تمشیتامور جامعه مشغول بودند و با دومین سال دست‌گیری عزیزانی که با خلوص نیّتبه تدریس علوم و فنون مفیده به جوانان بهائی اشتغال داشتند، جوانانی که بهدستور دولت‌مردانِ وطن خویش به خاطر عقاید خود از تحصیلات عالیه محرومگشته‌اند. این وقایع اسف‌بار هر دو نمادی از ظلم و ستمی است که بر کلّیّۀبهائیان ایران وارد می‌شود و در طیّ دوازده ماه گذشته بدون هیچ دلیل موجّهیشدّت یافته و از اطفال صغیر تا سال‌مندان ضعیف را در بر گرفته است. اینجور و عدوانِ منبعث از تعصّب و نادانی دامن‌گیر بسیاری از دیگر شهروندانغیور آن سرزمین نیز گردیده و موجب شده است تا عدّه‌ای از برجسته‌ترین ولایق‌ترین فرزندان آن آب و خاک به بهانه‌های سخیف و بی‌پایه در زندان به سر‌برند. گویی عاملین این مظالم نه تنها به رضای حقّ و آسایش خلق بی‌اعتناهستند بلکه از پیامدهای زیان‌بار اجتماعی، اقتصادی، روانی و معنویاعمال‌شان برای کشور باستانی ایران و ملّت شریف آن نیز پروایی ندارند.

 

بغض و تعصّب دیدۀ باطن را کور می‌کند، کاردانی و قضاوت صحیح را از انسانسلب می‌نماید و البتّه بی‌تدبیری نیز به دنبال می‌آورد. هدف پوچ مسئولینامور از تشدید تضییقات صرفاً تضعیف روحیّۀ بهائیان و اطفای نار موقدۀالهیّه است. ولی از این نکته غافل‌اند که طوفان عناد هر چقدر ازدیاد یابدهرگز سراج برافروختۀ ید قدرت الهی را خاموش ننماید بلکه بالعکس شدّت معاندتموجب اشتعال نارمحبّت ‌الله در قلوب مستعدّه ‌گردد. این بیداد‌گرانِناآگاه، وقتی که از تعدّیات همه‌جانبۀ خود نتیجۀ دل‌خواه نمی‌گیرند بهدنبال طرق دیگری برای اِعمال فشار و سرکوبی می‌گردند. با دشمنان دیرینۀامر الله هم‌دست می‌شوند تا به زعم باطل خود با کاشتن بذر شک و شبهه درقلوب احبّا، در جامعه ایجاد اختلاف و نفاق نمایند. زمانی که گفتمان‌هایشما را در زمینۀ جامعه‌سازی برای دوستان، آشنایان و همسایگان‌تان مؤثّر وجذّاب می‌یابند به تحریف حقایق و کژنمایی واقعیّات می‌پردازند و به تلاشیمذبوحانه برای انتشار شایعات دروغ و مباحث سفسطه‌آمیز دست می‌زنند تا چونایّام گذشته‌ با پیش‌ کشیدن مسائل خشک مذهبی، گفتگوهای مفید و صمیمانه رابا مجادلۀ لفظی جای‌گزین ‌کنند.

 

آنچه همگان حتّی معاندین متعصّب به آن اذعان دارند اینست که علی‌رغمشدّت مصائب و کثرت موانع، شما عزیزان در مقابله با مشکلات همچون کوه ثابت وراسخید زیرا تحمّل صدمات و مشقّات در سبیل دوستِ یکتا را موهبت کبریمی‌دانید و آگاهید که به فرمودۀ مرکز میثاق "همیشه نفوس طیّبه در بند راحت وآسایش خویش نبودند بلکه محض نورانیّت عموم از نوش گذشتند و تحمّل نیشفرمودند." با صبر و سکون به راه خود ادامه می‌دهید و بیانات مولای حنون رامدّ نظر دارید که می‌فرمایند: "عبدالبهاء را سجن آزادیست و زندان ایوانروحانی و کند و زنجیر گردش و گل‌گشت در حدیقۀ نورانی. حصیر سریر است و چاهاوج ماه." به علاوه به خوبی می‌دانید که استقرار ملکوت الهی در این جهانپرآشوب کار آسانی نیست. ایمانی راسخ، توکّلی کامل، همّتی بلند، روحیّه‌ایشکست‌ناپذیر، تلاشی‌ مستمرّ و صبر و تحمّلی بی‌پایان می‌خواهد. بر سنّتخداوندی واقفید و کوشش‌های خود را چون بذری می‌دانید که دهقان ملکوتی درکشت‌زار خود می‌افشاند. حصول ثمر و جمع‌آوری خرمن وقت و حوصله می‌خواهد وزحمت و مشقّت می‌طلبد ولی با نزول برکات الهی برداشت محصول موفور قطعی وحتمی است. مطمئن هستید که همان ‌گونه که دانه به فیض باران و کوشش باغبانبه مرور زمان به درختی تنومند و بارور تبدیل می‌شود، از‌خودگذشتگی‌های شماعزیزان و مساعی دیگر بهائیان جهان نیز به طوری که شواهد آن در سراسر عالمظاهر و آشکار و در این کانونشن بین‌المللی بارز و عیان بود با الطاف وعنایات خداوندی در میقات معیّن ثمرات عالیه به بار خواهد آورد، قلوب راروشن خواهد کرد، جهان تاریک را رشک گلزار و چمن خواهد نمود و بالمآل وحدتعالم انسانی را محقّق خواهد ساخت.

 

الحمد‌ للّه شما باسلان مضمار عبودیّت در عرصۀ ایمان و میدان خدمت گویسبقت را ربوده‌اید و تحسین و تمجید آشنا و بیگانه را به خود جلب نموده‌اید. در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد فرد فرد شما خادمان عزیز و با‌وفای حضرتکبریا دست به دعا برمی‌داریم و مزید تأیید و توفیق‌تان را مسئلت می‌نماییم.

 

تصویر: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><p>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

خبرنامه

جهت عضويت يا لغو آن لطفاً آدرس ايميل خود را وارد و دكمه مربوطه را كليك نماييد.

ورود کاربر