درباره ما

نسخه مناسب چاپSend by email

 

بلبلی کو آشيان عمری است در گلزار دارد

کی نظر از گل بپوشد کی خبر از خار دارد؟

استاد سلماني اصفهاني - تذکره شعراي قرن اول بهايي ص 199

 

«آشيان هنر» چنان که از نامش بر مي آيد «بر سر آن است که گر ز دست برآيد» آهسته  ولي پيوسته ، آشيان يا آشيانه هايي فراهم سازد ، استوار بر شاخه هاي ستبرِ درختِ کهنسالِ هنر در سرزمين مادريمان ايران ، که مرغانِ رنگين بالِ انديشه و احساسِ هنرمندان، فارغ از هر کيش وباور ، هر نژاد و جنسيت و ... ، در خنکاي سايه سارش  اندکی از آشوب زمانه  بياسايند و آثار هنری ارزنده ی خويش را به ارمغان آرند تا همگان از اين دستاوردهای ناب و کمياب روح انساني که زبان مشترک نوع بشراست ، جانی تازه کنند و سروری بی اندازه يابند.

ما بهائيان که پيروان آييني نوين و جهاني، برخاسته از ايران عزيز هستيم ،اين خاک پاک را مي ستاييم و جلوه هاي هنرش را ارج بسيار مي نهيم . از ديگر سو،  بنا به آموزه هاي خويش که  آفرينش هنري را روشي از پرستش آفريدگار و وسيله ي ترقي روح انسان  مي شمارد ،  تلاش داريم  از سر اعتقاد  و در عين حال آزاد از هر گونه تعصب  و  تنگ نظري، به احياء و ترويج هنرهاي فاخر و معرفي و تکريم هنرمندان راستين دراين سرزمين مقدس موفق شويم و به مدد  فناوري روز در فضاي مجازي پيوندي حقيقي  و پايدار با اهل هنر در تمام پهنه ي گيتي  بر قرار سازيم .

 در چنين کاري سترگ ، دل به همراهي همه ي دلبستگان هنر از هر سن و سال و هر پيشينه ي قومي و ديني و ... بسته ايم  و با  دست  دوستي و همکاري  به  جانهاي گهرريز  پيوسته ايم  تا در اين کار دشوار، ياريمان کنند و دلداريمان دهند.

شعارمان يگانگی و پرهيز از بيگانگی آرزويمان  شناسايی حقيقت زندگی و شناساندنش با بيان هنری «جويای شمس حقيقت باشيم از هر افقی طالع شود ، طالب رايحه ی طيبه باشيم از هر گلي انتشار يابد.»

(مجموعه ی مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص 337)

 

فارسی

خبرنامه

جهت عضويت يا لغو آن لطفاً آدرس ايميل خود را وارد و دكمه مربوطه را كليك نماييد.

ورود کاربر