ادبیات

ادبیات خیلی خوب است

حبسیات:افسانه ی اوین
افسانه ی اوین(مقاله گونه ی زیر، در تاریخ 2/10/1367،به یاد شهدای امرالهی، جنابان افشین و پاشایی نگاشته شده است)ما زندانی حب بهاء بودیم، و مسجونی عشق... ادامه...
حبسیات :سخن زنداني
سخن زنداني صداي رگبار مسلسل همواره در فکرم بود، در انديشه ام و در روحم. آن ديگر معناي مرگ نداشت، و بوي مرگ نمي پراکند؛ چه شيرين و دلنشين و مهربان... ادامه...
نمونه هایی از علاقه و تسلط وافر طلعات مقدسه آیین بهایی به زبان پارسی خالص (پارسی سره)
  نمونه هایی از علاقه و تسلط  وافر طلعات مقدسه آیین بهایی به زبان پارسی خالص (پارسی سره) بسیاری از نوشته های حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی... ادامه...
«حبسیات »
یا دل نوشته های زندانیان وجدان در ایران معاصر   «حبسیه» در لغت به شعری گفته اند که شاعری در مدت زندانی بودن در وصف حال خود بگیرد و جمع آن «حبسیات»... ادامه...

خبرنامه

جهت عضويت يا لغو آن لطفاً آدرس ايميل خود را وارد و دكمه مربوطه را كليك نماييد.

ورود کاربر